Nena News

Tradere ser stor oppside i "vanvittig" marked

(Montel) Den voldsomme prisstigningen i nordiske og europeiske kraftpriser den siste tiden mangler sidestykke, sier erfarne krafthandlere i bransjen. De ser ikke for seg at prisene snur ned før det kommer mye regn og vind.

– Det er helt vanvittig det som skjer nå. Det har aldri skjedd at vi har hatt kvartalspriser på 145-150 EUR/MWh i Tyskland. Det er jo ekstremt. Tilbake i tørråret 2002 hadde vi ukepriser i Norden på 1.000 NOK/MWh (98 EUR/MWh), men det var bare i en kort periode i 2-3 måneder, så var det over, sier krafthandler Per Arne Austli i Trønderenergi til Montel.

Den nordiske systemprisen for onsdag ble 108,83 EUR/MWh, den høyeste siden februar 2010, med områdepriser på over 160 EUR/MWh i Sør-Sverige (SE4), Danmark og Baltikum.

Kontrakten for fjerde kvartal var tirsdag oppe i 83,80 EUR/MWh, hele 5,30 euro over mandagens sluttpris og skyhøyt over fjorårets snittpris i kvartalet på 13,76 EUR/MWh.

Likevel er det langt opp til Tyskland, der kontrakten for fjerde kvartal var oppe i hele 142,35 EUR/MWh på EEX tirsdag, og kontrakten stiger ytterligere 11 euro onsdag til 150 EUR/MWh.

Onsdag morgen fortsetter den sterke økningen, med priser på 146,70 EUR/MWh i Tyskland for fjerde kvartal.

– Det er gassen som drar dette, men tysk kraft stiger jo ufattelig mye mer enn det gassprisene gjør. Det er kanskje noen som har et større behov for å kjøpe enn andre, sier Austli.

Bare tirsdag flyttet frontkvartals-kontrakten i det tyske kraftmarkedet seg med 10 euro. Så store bevegelser på en dag er ekstremt sjeldne, sier sjefanalytiker Sigbjørn Seland i StormGeo.

– Det var for eksempel noen voldsomme bevegelser i markedene da tsunamien slo ut reaktoren i Fukushima i Japan i 2011. Du må til slike ekstreme hendelser for å finne noe liknende, sier han.

Sårbare strømleverandører
Austli sier den raske prisstigningen gjør små sluttbrukerselskaper med lav likviditet sårbare, ettersom de må stille mer og mer penger i sikkerhet til Nord Pool, mens betalingen fra kundene først kommer inn i ettertid.

Tradingselskaper med lite kapital og som ligger skjevt i markedet er også svært utsatt i en situasjon der prisene skyter i været, påpeker Austli.

Mandag ble det kjent at den danske krafthandleren Nordstrøm er begjært konkurs etter å ha posisjonert seg feil i markedet.

Frykt for nedsiden
– Ekstrem usikkerhet er spennende for oss som handler i markedet, men det er ikke sunt for markedet når det blir for ekstremt. Vi får håpe på en normalisering av situasjonen, sier krafthandelssjef Sigve Ekeland i Lyse Produksjon.

Han sier prisnivået i Norden har hengt etter Tyskland gjennom hele sommeren, fordi markedsaktører frykter hva som vil skje med prisene hvis været slår om og blir vått og vindfullt.

– Det nordiske finansielle markedet er for bearish, noe som gjør at det produseres for mye i situasjoner som nå hvor spotprisene ligger langt over terminprisene. Hadde markedet vært mer i balanse, noe som hadde medført høyere terminpriser, så ville vi trolig ha eksportert noe mindre og dermed ville vi fått en mer jevn prisøkning enn vi risikerer å se nå fremover, sier Ekeland.

– Hvis det blir tørt i høst, må vi trolig heve prisen veldig mye for å bremse eksporten, fortsetter han, og viser til at Q4-kontrakten i Tyskland handles til over 140 EUR/MWh.

– Risikoen for mye høyere priser er fortsatt stor. De som ser mye på luftstrømmer og atmosfæriske forhold ser det som ganske sannsynlig med en kald og tørr vinter. Da vil det kunne oppstå en kritisk situasjon her hvor man må snu kraftflyten til import, sier Ekeland.

– Gassmarkedet styrer
Seland i StormGeo tror heller ikke prisene vil snu med det første.

– Det er gassmarkedet som er hoveddriveren for oppgangen i kraftprisene i Europa nå. Og gassbalansen er slik at Europa må knive med Asia om LNGen, så gassprisene i Europa og Asia er så godt som identiske. Men hvor gassmarkedet skal, og hvor høyt det kan gå, er det vanskelig å ha noen formening om, sier han.

Ifølge Seland nærmer gassprisene seg nå nivåer hvor det vil komme motreaksjoner i form av enkelte kunder ikke har råd til prisnivået.

– Du vil kunne se enkelte industrier som sannsynligvis vurderer å stoppe produksjonen i kortere eller lengre tid, og heller selge ut lagrene. Så langt har vi ikke registrert noen meldinger om stans i industrien, men jeg tipper det ikke vil være lenge til før vi ser slike uttalelser, sier Seland.

Han tror at særlig bedrifter som konkurrerer med selskaper som holder til i USA, der energiprisene er mye lavere, er kandidater som først vil kaste inn håndkledet.

Seland sier de «ekstremt høye» gassprisene vil bidra til sterk volatilitet i kraftmarkedet fremover, i tillegg til å trekke opp kullmarkedet.

– Gassprisene kan enten stige 20 prosent til, eller smelle ned 30 prosent. Begge deler er sikkert noe som kan skje.

Fortsatt tørre værvarsler
 Samtidig støttes prisene i Norden av at værvarslene holder seg svært tørre.

– Vi ser enda tørrere værvarsler, og spoten er knallsterk. Den nordiske kurven er for lavt priset i utgangspunktet, så det er klart den skal opp. Systemprisen for onsdag ble nesten 109 EUR/MWh, mens oktober handles til 85 EUR/MWh. Hva er logikken der? Det henger ikke sammen, fastslår Seland.

Han mener at en manglende prissikringsinteresse fra industrien og forbrukerne er med på å trykke kurven ned, men det nærmer seg et punkt der kjøpsinteressen kan begynne å øke.

– Det er et tegn på at ting begynner å snu når den nordiske Q4-kontrakten stiger 10 euro på to dager, så det er bevegelser i det fundamentale markeder med nye type kjøpere som kommer på banen, sier Seland.

– Det ser ut til at markedet venter at det skal begynne å blåse på et tidspunkt og at prisene skal bli lavere. Men blir det tørt fremover nå, så vil du tappe magasinene og da blir det enda mer krevende, sier Austli i Trønderenergi.

Han påpeker også at ved tidligere tørrår har Norge vært avhengig av import fra Tyskland, mens hvis man kommer i en slik situasjon nå, så vil det bli virkelig dyrt med priser kanskje opp mot 2 kroner/kWh.

– Men alle gangene prisene har vært veldig høye, så har det kommet veldig, veldig fort ned. Mest sannsynlig kommer det til å skje denne gangen også, beroliger han.Olav Vilnes
olav@montelnews.com
08:24, Wednesday, 15 September 2021