Nena News

– Norske myndigheter må på banen om Nordlinkbegrensing

(Montel) Norske myndigheter må ta opp de varslede begrensingene på Nordlink-kabelen (1.400 MW) med sine tyske kolleger, mener administrerende direktør Knut Kroepelien i bransjeorganisasjonen Energi Norge.

Tyske myndigheter vil tildele den kommende Nordlink-kabelen null i minimumskapasitet i hele 2021, noe som kan føre til at det blir importstopp på kabelen fra Norge til Tyskland i opptil 20 prosent av tiden neste år, ifølge Statnett.


Dette kan gjøre det betydelig vanskeligere for norske kraftprodusenter å bli kvitt det store hydrologiske overskuddet som nå bygges opp av det uvanlig milde og våte vinterværet.

– Det er bra at Statnett følger opp på det som er bekymringsverdige signaler fra Tyskland. Vi mener at også norske myndigheter bør ta opp saken med tyske myndigheter siden det berører de grunnleggende forutsetningene for etableringen av forbindelsen, skriver Kroepelien i en epost til Montel.

Han mener det er viktig at EU har regler som sørger for at det ikke kan settes opp unødige handelshindringer som gjør at vi ikke får utnyttet kapasiteten i kraftsystemet.

– Norge bør følge prosessen med tysk "action plan" etter det nye markedsregelverket i ren-energipakken til EU tett, særlig med tanke på prisområder, vindopphopning i nord og nettkapasitet mellom nord og syd, skriver Kroepelien.

Den nordiske 2021-kontrakten har falt fra 32,6 EUR/MWh i starten av januar til 25.6 EUR/MWh i dag. Man må tilbake til mars 2018 for å finne et like lavt nivå på kontrakten.

– Denne begrensingen er nok grunnen til den usedvanlig svake utviklingen i 2021-kontrakten som vi har sett i det siste, og som ellers ikke har hatt noen fullgod fundamental forklaring, sier analytiker Sigbjørn Seland i StormGeo.

– Tyskland vil ha det best mulig
– Den bekymringen Statnett fronter her, deler vi. Det er en bekymring vi mener er høyst relevant i diskusjonen om hvordan Nordlink-kabelen skal reguleres, sier Anders Gaudestad, konserndirektør for kraftforvaltning i Agder Energi.

Han mener det vil oppstå en liknende diskusjon som var i Danmark da Tyskland stengte grensen for import fra Jyllland, og som har endt opp i en avtale der systemoperatøren Tennet betaler danske vindølleprodusenter for å skru av produksjonen i perioder der nettkapasiteten i Nord-Tyskland er sprengt.

– Hvorfor skal vindturbinene i Danmark møte en annen regulering enn vannkraften fra Norge? spør Gaudestad.

Reaksjonen fra Statnett kan tyde på at den norske systemoperatøren ble tatt litt på sengen av de kraftige importbegrensningene som foreslås fra tysk side, ifølge Gaudestad.

– Det er ikke rart at Statnett reagerer. Det er ikke sånn de trodde reguleringen på kabelen skulle bli i starten, sier han og legger til at norske myndigheter må ta tak i saken og påvirke den i norsk favør.

– Her har tyske myndigheter gått høyt på banen for at Tyskland skal få det best mulig. Derfor må norske myndigheter også ta tak i dette, sier Gaudestad.

– Frykter dere mye innelåst kraft i Sør-Norge neste år hvis eksportbegrensningene til Tyskland blir betydelige?

– Det skal jeg ikke mene så mye om. Vi har vært klar over denne risikoen, og vi har delt bekymringen til Statnett, men jeg vil ikke si så mye mer om det.

Gaudestad trekker også frem at dette viser at kabelprosjektet North Connect til Storbritannia er en god idé.

– Du har ikke i nærheten av tilsvarende flaskehalsproblematikk i Storbritannia, så det er en utfordring vi ikke ser for North Connect-kabelen, sier Gaudestad.

Statkraft er sparsomme med sine kommentarer om de betydelige eksportbegrensningene på Nordlink, men pressetalsmann Lars Magnus Günther sier at dette naturligvis er beklagelig.

Montel har stilt en rekke spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H) om saken, men har så langt ikke fått svar.

Reporting by:
Gert Ove Mollestad
gert@montelnews.com