Nena News

Nena: Økt sannsynlighet for priskollaps i elsertmarkedet

(Montel) Det er altfor mange prosjekter planlagt i elsertmarkedet, noe som øker sannsynligheten for at man skyter over 26,4 TWh-målet og får en priskollaps, mener analytiker Joachim Jernæs i Nena.

Prisfallet i elertmarkedet har fortsatt onsdag. Spot-kontrakten er sist handlet til 146 SEK/MWh, ned tre kroner fra tirsdag, og bare 10 kroner bunnrekorden fra februar 2012.

Nena-analytiker Joachim Jernæs har liten tro på noen snarlig prisoppgang.

– Det som skjer i markedet nå er i tråd med de forventningene vi har hatt siden høsten. Det er altfor mange prosjekter i ”pipeline”, og prisen er nødt til å falle til et nivå som gjør at et veldig stort antall vindkraftprosjekter begynner å skrinlegges. Markedet er svært effektivt og det er denne prosessen som pågår nå, skriver Jernæs i en epost til Montel.

Ifølge Nenas analyser er det kun de beste vindkraftprosjektene i Sverige, med en samlet estimert årsproduksjon på 4 TWh, som trenger å ta investeringsbeslutninger. Dette dreier seg ifølge Jernæs om bare et fåtall prosjekter.

Han minner om at elsertmarkedet er konstruert slik at prisen vil tilpasse seg et nivå som kun gjør det er de beste prosjektene innenfor målet på 26,4 TWh som blir lønnsomme.

Fare for overinvesteringer
– Det er dessverre en hel del faktorer som kan bidra til overinvesteringer, og med nye avskrivningsregler i Norge og potensielt 1.000 MW vindkraft på Fosen er vi plutselig farlig nær 26.4 TWh, skriver Jernæs.

Regjeringen presenterte på mandag sitt forslag til bedrede avskrivingsregler for vindkraft, som de håper vil gi flere vindkraftprosjekter i Norge. Reglene innebærer en skattelette på rundt 600 millioner kroner.

– Bygges det mer enn 26,4 TWh er vi i et scenario hvor prisen kan kollapse til et nivå som representerer en opsjonspremie på en forlengelse ut over 26.4 TWh. Dette scenarioet nærmer seg fortere enn noen gang tidligere, mener Jernæs.

– Det er altså en fare for priskollaps?

– Gitt våre forventninger til lønnsomme vannkraft- og bioinvesteringer så nærmer vi oss fortere enn noen gang, og overinvesteringene kan komme lenge før slutten av 2020, skriver Jernæs.

Analytikeren vil ikke komme med noen konkret prisprognose men sier at frem til måloppnåelse på 26,4 TWh i det felles svensk-norske elsertsystemet, så vil prisen tilpasse seg et nivå som gjør de beste prosjektene lønnsome.

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no
14:18, Wednesday, 18 February 2015