Nena News

Nena: Hydrologien har forverret seg med 18 TW siden jul


(Montel) Den hydrologiske balansen i Norden har forverret seg med 18 TWh siden jul, ifølge analyseselskapet Nena, som har løftet sin prisprognose for tredje kvartal med 30 prosent i samme periode.

Rett før jul hadde Norden et hydrologisk overskudd på 25 TWh mens Nenas prisanalyse for tredje kvartal var på bare 13,60 EUR/MWh, sa analytiker Pål Svendsen på Montels priskonferanse onsdag.

Fire måneder senere har en forholdsvis tørr vinter bidratt til å forverre balansen til 7 TWh, mens prisprognosen har økt til 17,80 EUR/MWh, ifølge Svendsen.

Det er i tråd med markedsprisen, som onsdag stengte på 17,83 EUR/MWh på Nasdaq Commodities.

Ifølge Svendsen operer Nena med et høyere estimat for hydrologibalansen enn mange andre selskaper.

På samme konferanse sa Markedskraft Tor Reier Lilleholt at selskapet for en uke siden opererte med en hydrologisk balanse på -1 TWh og en prisforventning for tredje kvartal på 18,50 EUR/MWh.

 

Olav Vilnes
olav@montel.no
17:05, Wednesday, 20 April 2016