Nena News

Analytiker: Markbygden kan bli en joker för elcertmarknaden

 (Montel) Den jättelika vindkraftsparken Markbygden (4.000 MW) kan med sin storlek bli en joker i det norsk-svenska elcertifikatsystemet, men osäkerheten kring projektet är stor, säger två analytiker till Montel.

Med en portfölj på totalt 1.101 vindkraftverk (12 TWh/år), var av 109 MW är byggda och ytterligare 239 vindkraftverk har alla tillstånd klara – så är Markbygden i norra Sverige Europas största landbaserade vindkraftpark.

– Markbygden är speciellt för att det är så stort. Ett investeringsbeslut för resten av etapp 1 (1.000 MW) och eventuellt etapp 2 (1.300 MW) gör att väldigt få andra projekt blir nödvändiga för att nå utbyggnadsmålet, säger Joachim Jernæs, analytiker i Nena.

Han pekar på att i konkurrens med annan förnybar energi som kraftvärme, solceller och vattenkraft så kommer det att behövas relativt få vindkraftsprojekt för att nå målet på 28,4 TWh till år 2020 i elcertifikatsystemet.

Joachim Jernæs bedömer vidare att Markbygden ligger i ”toppskiktet” bland vindkraftsprojekten, men han poängterar att det finns ännu lönsammare parker. Odd Gunnar Jakobsen, analytiker på Markedskraft håller med och hänvisar till Norge.

– Därför kan investeringsbeslut i Norge de kommande månaderna trycka ut delar av Markbygden, säger han.

Statkraft kommer i början på 2016 tillsammans med övriga parter i vindkraftsprojektet Fosen (1.000 MW) i mellersta Norge besluta om man kommer att gå vidare med planerna.

Osäker tidsaspekt

Odd Gunnar Jakobsen lyfter även tidsaspekten som en osäkerhet för Markbygden.

– De priser som Markbygden uttalat att de behöver (se länk) får vi nog inte se i marknaden förrän 2017 eller 2018 och därmed blir tiden för knapp för att hinna få hela projektet på plats, säger han och lägger till att han ändå bedömer att den första etappen kommer att byggas inom det norsk-svenska elcertifikatsystemet.

Under sommaren 2014 avbröt projektören Svevind byggandet av Markbygden till följd av låga priser i marknaden. Men att Svenska Kraftnät i oktober meddelade att man kommer att bygga ett ställverk till projektets andra etapp – som Markbygden ska finansiera – är en indikation att bolaget menar allvar, enligt Joachim Jernæs.

Bilden bekräftas av Mikael Kyrk på Svevind, som också pekar på att den stundande kvothöjningen i elcertifikatsystemet kan leda till stigande priser (se länk).

Ta fart nästa år
Även den tyska vindkraftstillverkaren Enecron, som är delägare i Markbygden, räknar med att byggandet ska starta inom kort.

– Vi hoppas att arbetet i Markbygden ska ta fart nästa år igen. Vi har gjort mycket förberedande arbeten och vill inte ha någon längre paus, säger Eva Sjögren på Enercon, ansvarig för projektet Markbygden hos vindkrafttillverkaren Enercon till tidningen Byggindustrin.

Markbygden består av tre etapper, där 314 vindkraftverk i Etapp 1 har alla tillstånd klara. Under tillståndsprövning är Etapp 2 (440 vindkraftverk) och etapp 3 (400 vindkraftverk).

Den första parken i Etapp 1, Skoberget (85 MW), är också i drift. Förutom de tre stora etapperna är även pilotprojektet Dragliden (24 MW) i drift, samtidigt som Stor-Blåliden (18 MW) är under byggnation.

 

Anton Tigerstedt
anton@montel.no
10:33, Thursday, 5 November 2015