Nena News

Miljarder i solcellstöd kan ge kollaps för elcertifikat

 (Montel) I början av året varnade marknadsaktörer för att en kraftig ökning av solenergiutbyggnaden i Sverige kan leda till en kollaps för priserna i elcertifikatmarknaden efter år 2020.

I sin prognos över den förnybara utbyggnaden i det norsk-svenska elcertifikatsystemet fram till år 2020 hade Nena i januari räknat med 0,3 TWh solel, vilket enligt analysbolaget ökar risken för att det blir en överutbyggnad. Detta kan i sin tur leda till att priserna faller mot noll efter år 2020, ifall det inte blir någon förlängning av systemet.

– Sedan i januari har vi dessutom ökat prognosen för solenergi betydligt, säger Joachim Jernæs analytiker på Nena.

Enligt Montels beräkningar kommer regeringens satsning på 1,4 miljarder kronor i investeringsstöd leda till att det byggs 280 GWh solenergi (se länk) att addera till de cirka 70 GWh som redan finns i systemet.

Joachim Jernæs sa i januari att en stor del av solcellsproduktionen utgörs av mikroproducenter från hushållssektorn och att det blir en stor utmaning att kartlägga vilka av dessa som ansluter sig till elcertifikatsystemet och hur stora produktionsvolymer det handlar om (se länk).

Därmed kan det byggas mer än de 28,4 TWh som ryms i systemet, när Sverige infört ambitionshöjningen med 2 TWh/år..

Även Peter Chudi på SKM och Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten, har varnat för att solenergiutbyggnaden kan störa marknaden, eftersom den förutom elcertifikat är berättigade till ytterligare tre stödsystem (se länkar).

– Den som bygger projektet som gör att elcertifikatsystemet blir överfullt begår ett kollektivt marknadssjälvmord för då åker alla över kanten, sa Peter Chudi, vice president på mäklaren SKM under Swedish Energy Days i juni.


Anton Tigerstedt
anton@montel.no
09:45, Monday, 21 September 2015