Nena News

– Langvarig kulde kan gi svært høye februar-priser

(Montel) Det er stor sannsynlighet for kaldt og tørt vær også i februar, noe som kan føre til at vannverdier heves mot tysk topplastnivå for å hindre full eksport, sier analytiker Ivan Føre Svegaarden i Tradewpower. StormGeo-meteorolog Beate Tveita tror også på flere uker med kaldt vær, men er mer usikker på hvor lenge det varer.

– Det ligger an til en lang periode med tørt og kaldt vær. Analysene til Refinitiv viser at den hydrologiske balanse kan falle til normalt nivå tidlig i februar. Da skal gapet til tyske priser tette seg, og norske vannkraftprodusenter vil etter hvert løfte prisen til tysk topplastnivå for å unngå full eksport. Dette hadde ingen trodd bare for få måneder siden. Det minner om vinteren 2010, da vi hadde kaldt, tørt og rolig vintervær, sier Svegaarden til Montel.

I 2010 ble systemprisen i Norden levert til 68,92 EUR/MWh i februar.

Tirsdag handles den nordiske februar-kontrakten til 46,05 EUR/MWh på Nasdaq, mens den tilsvarende tyske kontrakten handles til 60,10 EUR/MWh på EEX. Den tyske peak-kontrakten for februar handles til 73,50 EUR/MWh.

Februar-kontrakten i Norden har steget voldsomt siden før jul. Så sent som 18. desember ble den handlet til 20,55 EUR/MWh.

Hovedårsaken til stigningen er værfenomenet rask stratosfærisk oppvarming, der polarvirvelen med vestavind på nordlig halvkule om vinteren raskt blir mye svakere eller skifter retning. Dette gir normalt kaldt vær i Norden og Nord-Europa.

Tegnene til en slik oppvarming ble særlig synlige i dagene før jul og forsterket seg kraftig gjennom julen og inn i januar.

Kaldt og tørt månedsvarsel
– Vi fikk inn et nytt månedsvarsel i går kveld, og det viser veldig kaldt og tørt fremover. Slik vi ser det nå blir de neste 10-15 dagene kalde og tørre, sier StormGeo-meteorolog Beathe Tveita.

Hun legger til at værsituasjonen preges av at lavtrykkene går inn over kontinentet sør for Norden, slik at det blir betydelig våtere sør i Europa, mens Norden preges av vind fra nord og øst.

– Dermed får vi noen dager med veldig kaldt vær, mens det flesteparten av dagene er mer normalt kaldt vintervær. Det blir kaldere jo lenger øst og nord du kommer i Norden. Vi ser samme trenden ut hele januar, og til dels inn i februar også.

Vinteren 2018 var preget av «the beast from the east» som ga svært lave temperaturer i Europa på grunn av et stabilt høytrykk over Russland og kald vind inn over kontinentet fra øst.

– I år har vi derimot en annerledes situasjon enn dette på grunn av lavtrykkene som kommer inn. Hvis disse plutselig går på en litt mer nordlig bane, vil vi få mer nedbør inn over sørlige
Skandinavia og litt høyere temperaturer.

– På grunn av disse nærgående lavtrykkene, er det for tidlig å si om perioden med kalt og tørt vær blir veldig langvarig, fortsetter Tveita.

Men enn så lenge er det en tørr og kald trend utover de neste ukene, tilføyer hun, og peker på at det kan komme en ny runde med stratosfærisk oppvarming som kan bidra til å holde været tørt og kaldt.

– Per i dag er det veldig mye som peker i en tørr retning, sier Tveita.

Svegaarden tror de fundamentale varslingsmodellene til EC og GFS, som brukes i kraftmarkedet, fort undervurderer hvor sterk effekten fra den neste runde med stratosfærisk oppvarming blir.

– Typisk for en stratosfærisk oppvarming er at vi først får en fase med kaldt og tørt vær, som vi er inne i nå. Deretter kommer en mellomfase med mer grums og usikkerhet i varslene før den sekundære effekten med kulde slår inn. Den kan fort vare i 5-8 uker med solid vintervær, og da snakker vi om en forverring av den hydrologiske balansen på 15-20 TWh. Det var det ikke mange som så komme bare for kort tiden siden, sier han.

Omslaget kommer etter et år der systemprisen falt til slitt laveste nivå siden årtusenskiftet, som følge av uvanlig mildt og vått vær.

Langt inn i desember snakket markedsaktørene om at vannkraftprodusentene kom til å produsere alt de kunne makte gjennom vinteren for å ha plass i magasinene til neste vårflom.

Da Montel spurte et knippe analytikere om deres prisforventninger for 2021 i første halvdel av desember, lå snittestimatet på 22,30 EUR/MWh.

Olav Vilnes
olav@montelnews.com
15:00, Tuesday, 12 January 2021