Nena News

– Vi vil se flere negative priser fremover

(Montel) De negative kraftprisene i store deler av Norden mandag morgen skyldes en ekstrem kombinasjon av vind, fulle magasiner og lavt forbruk. Samtidig vil den økte andelen vindkraft gi flere slike episoder fremover, kanskje allerede torsdag, ifølge markedsaktører.

– Det er et helt ekstremt vær, med mye vind og vann, sier analytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv om bakgrunnen for de negative prisene i markedet mandag morgen.

Systemprisen falt for første gang under null i tre timer natt til mandag, med -0,93 EUR/MWh på det laveste, mens de sørnorske områdene NO1 og NO2 fikk negativer priser for andre gang i historien. Også Sverige, Danmark og Finland fikk negative priser i fire timer i morgentimene.

– Det er overraskende, men det er en ekstrem situasjon med smekkfulle magasiner over alt. Så det kan kanskje bli flere timer med negative priser denne uken, sier Djupskås.

På det meste ble det produsert mer enn 18 GW vindkraft i Norden natt til mandag, ifølge Energy Quantified, noe som er dobbelt så mye som normalt og rekordhøyt. Når man samtidig har lavt forbruk på grunn av høye temperaturer og svært begrenset plass til å lagre vann i magasinene, er det ingen overraskelse at prisene faller under null, sier en krafthandler.

I tillegg fikk man import fra kontinentet, der prisene var enda lavere.

– Etter min mening burde prisene ha falt enda mer på døgnbasis, om man ser på prisene i intradagmarkedet og på nedreguleringen i regulerkraftmarkedet. Det at prisene ikke falt mer skyldtes nok disiplinert budgivning hos kraftprodusentene, sier krafthandleren.

Allerede torsdag morgen er det på ny ventet svært høy vindkraftproduksjon i Norden, på rundt 17 GW på høyeste, ifølge EQ.

– Da kan vi igjen se svært lave priser. Men vi får nok ikke den importen vi hadde i dag, og det kan hindre prisene fra å falle like mye, sier krafthandleren.

Sigbjørn Seland, sjefanalytiker i StormGeo, tror heller ikke man vil se mer negative priser i Norge denne uken. Men han er helt klar på at man vil se mer av fenomenet fremover.

– Jeg tenker at når du først har sett det, så kan det skje igjen. Nå har vi en ekstrem kombinasjon av full magasiner, høye tilsig og høy vindkraftproduksjon. Men hvorfor produsentene likevel velger å selge til negativ pris er det bare de som kan svare på. Det kan henge sammen med regulatoriske ting, som at man vil unngå skadeflom, eller det kan dreie seg om feil eller forglemmelser i budgivningen for mandag morgen. Sjansen for gjentakelse er størst om det er regulatoriske forhold som ligger bak.

Økt sannsynlighet med Nordlink
Mandagens negative priser kom før den nye Nordlink-kabelen (1,4 GW) til Tyskland settes i drift, og Statnett bekrefter til Montel at det ikke gikk flyt på kabelen mandag. Med Nordlink på plass fra desember øker sjansen for flere negative priser i Norge, sier analytiker Christian Holtz i Sweco.

– Ofte er værforholdene like på kontinentet og i Norge, noe som gjør at høy vindkraftproduksjon i Nord-Tyskland sammenfaller med høy vindkraftproduksjon i Norden. Dette innebærer at Norge ofte kommer til å ha import-trykk på Nordlink i timer der elprisene allerede er presset.

– Jeg tipper vi ikke kommer til å se flere negative priser i Norge i år, men jeg blir ikke overrasket om det blir det, sier han.

Sjefanalytiker Arne Bergvik i Jämtkraft legger seg på samme linje.

– Negative priser i Norden kommer til å øke fremover ettersom vi får mer vindkraftkapasitet i systemet. Det er nå 22 prosent vind i energisystemet og det er mye vindkraft under bygging, sier han, og legger til at det spesielt er helgene som er utsatt på grunn av lavere forbruk.

 

Olav Vilnes
olav@montelnews.com
14:24, Monday, 2 November 2020