Nena News

StormGeo: Kraftprisene kan bli enda lavere neste år

(Montel) Det søkkvåte og milde høstværet øker sjansen for at kraftprisene i 2021 vil bli enda lavere enn i lavprisåret 2020, advarer StormGeo-analytiker Sigbjørn Seland.

– Nå øker sannsynligheten raskt for at det blir nok et «annus horribilis» for de nordiske kraftprodusentene. Det ligger absolutt innenfor utfallsrommet at 2021 får mye lavere priser enn 2020, sier Seland til Montel.

Den nordiske systemprisen har ligget på rekordlave 10,45 EUR/MWh i snitt så langt i år, ned fra 38,94 EUR/MWh i 2019.

Markedet priser i dag 2021-kontrakten til 19,30 EUR/MWh, etter at kontrakten har falt mer enn 5 euro bare i oktober.

Seland sier at markedet tynges av veldig våte værprognoser, som vil styrke den hydrologiske balansen ytterligere fra dagens overskudd på rundt 18 TWh.

Til sammenligning anslår Energy Quantified at hydrologibalansen vil stige til 21,4 TWh i pluss den 7. november. Det kan altså se ut til at man vil gå inn i 2021 med en vesentlig sterkere ressurssituasjon enn det som var tilfelle i starten av 2020, da den hydrologiske balansen var rundt null, etter en brå forbedring i romjulen.

– Været er mildt, vått og med veldig mye vindkraftproduksjon. Så nå ser vi at vannkraftprodusentene skriver ned igjen vannverdiene daglig, og de kommer sikkert til å fortsette med det, sier Seland.

I tillegg kommer ringvirkningene av oppblomstringen av korona-viruset i Europa, der smittetallene skyter i været. Dette sprer seg til råvaremarkedene og CO2-kvotemarkedet, som faller i pris.

– Så det blir et dobbelt press på den nordiske kurven, konstaterer analytikeren.

Seland legger til at stadig mer av den nedbøren som kommer i tiden fremover vil legge seg som snø i fjellet.

– Så allerede nå kan vi forvente veldig høye tilsig til våren og inn i neste sommer. Dermed øker sannsynligheten for at 2021 blir ganske likt 2020 raskt nå.

Mye ny produksjon
– Det høres ikke så hyggelig ut for produsentene?

– Det kan man si. Men dette viser virkelig konsekvensene av at fornybarutbyggingen har løpt veldig mye i forkant av konsumveksten. Vi har en vanvittig sterk kraftbalanse, og det buldrer jo inn ny produksjon i månedene og kvartalene som kommer, påpeker Seland.

Han tror det vil sitte veldig langt inne for aktører å kaste inn håndkledet for prosjekter som har byggestart for eksempel til våren.

Den installerte vindkraftkapasiteten i Norden har siden starten av 2019 steget med hele 5.839 MW til nær 22.500 MW nå i slutten av oktober, ifølge Energy Quantified.

I tillegg venter NVE og Energimyndigheten at det skal settes i drift ny produksjon med en årsproduksjon på 8,2 TWh i Sverige i 2021 og 4,7 TWh i Norge, etter en samlet økning i de to landene på 8,8 TWh i år, ifølge siste tilgjengelige kvartalsrapport for elsertifikatmarkedet.

Trader tror man unngår priskrasj
En norsk krafthandler tror derimot ikke kraftprisene vil falle like dypt neste år som de har gjort i år, fordi vannkraftprodusentene har fått seg en dyr lekse.

– Gitt den sterke ressurssituasjonen vi fikk på starten av dette året, så ble det et kappløp om å få ut vannet, men det startet ikke før i februar-mars. De norske vannkraftprodusentene reagerte altfor sent, og fikk seg en dyrekjøpt erfaring gjennom sommeren, sier krafthandleren.

Han mener dette allerede har resultert i at anmeldingskurvene fra produsentene har blitt justert siden vinteren i år, slik at importen til Norge på natt faller mye mer enn den har gjort historisk.

Dermed vil resultatet bli at man eksporterer mer tidlig på sesongen for å gjøre plass til smeltevannet, og å unngå en liknende priskrasj som rammet markedet i sommer der juli ble levert til rekordlave 2,35 EUR/MWh.

– Jeg opplever en ganske stor endring i ageringen til produsentene, og derfor er jeg ikke like bearish som markedet er nå, sier krafthandleren.

Han peker også på at den kommende Nordlink-kabelen på 1.400 MW vil kunne ta unna en god del eksport til Tyskland i perioder hvor det ikke er så mye tysk vindkraftproduksjon. Kabelen settes i full prøvedrift fra 1. desember.

Den nordiske kontrakten for første kvartal handles onsdag til 22,05 EUR/MWh, mens den tyske ligger på 37,25 EUR/MWh.

– Den nye kabelen vil bidra til mer like priser, og jeg har vanskelig å tro at den nordiske Q1-kontrakten skal under 20 EUR/MWh, sier krafthandleren.

Ifølge NVE eksporterte Norge rekordhøye 7,3 TWh i tredje kvartal, til tross for betydelige eksportbegrensninger på utenlandsforbindelsene i kvartalet. 

 

Reporting by:
Gert Ove Mollestad
gert@montelnews.com
14:11, Wednesday, 28 October 2020