Nena News

Analytikere erklærer elsertmarkedet for dødt

(Montel) Elsertifikatmålet er nådd for lenge siden og markedet vil aldri igjen få et underskudd av sertifikater, noe som viser at det er dødt, fastslår flere analytikere.

– Elsertifikatmålet er på 46,4 TWh til 2030, men med de investeringsbeslutningene som allerede er fattet vil det ved utgangen av 2021 være 63,2 TWh ny fornybar produksjon i produksjon. Så målet er nådd for lenge siden, sa analytiker Sigbjørn Seland i StormGeo på Montels elsertifikat- og GO-konferanse på Gardermoen torsdag ettermiddag.

Han viste til at den akkumulerte elsertifikatbalansen nå ligger rundt null etter en ekstrem januar måned som vil førte til en rekordhøy utstedelse av elsertifikater for denne måneden.

– Med dagens regelverk vil balansen stikke rett til værs, og den vil aldri komme tilbake mot null igjen. Og uansett hva politikerne og Energimyndigheten skulle finne på med stoppregelen i Sverige, så finnes det ikke noe troverdig alternativ til veldig, veldig lave elsertifikatpriser, sa Seland.

Thema-analytiker Marius Holm Rennesund var enig.

– Sertifikatmarkedet er dødt. Med den overinvesteringen som kommer, så klarer vi ikke å finne noen sannsynlighet for knapphet. Du må ha en viss sannsynlighet for at det skal bli en knapphet en eller annen gang for å skulle ha en pris, og det finner vi ikke i noen scenario. Derfor er sertifikatprisen mer eller mindre null og kommer til å forbli det, sa Rennesund.

Prisen på elsertifikater har stupt til rekordlave nivåer de siste to månedene. Spot-kontrakten lå på rundt 60 SEK/MWh i starten av desember i fjor, men ble handlet i går til bare 21 SEK/MWh hos SKM.

Lenger ute på kurven har kontraktene fra Mars 22 og utover stabilisert seg på like over 10 SEK/MWh.

Wattsight-analytiker Odd Gunnar Jakobsen viste til at det markante værskiftet som kom rett før jul var den siste spikeren i kisten for elsertifikatmarkedet.

– Her er det et stort overskudd, og det gjør at prisen går stort sett til null. Vi forventer en eller annen stoppregel i Sverige, men vi tviler sterkt på at systemet skal vare ut 2045, sa Jakobsen.

Sverige har ennå ikke bestemt seg for hvilken stoppregel i elsertifikatmarkedet landet skal innføre, etter at forslaget ble lagt frem i 2018.

Energimyndigheten foreslo da å holde markedet åpent for nye prosjekter helt frem til 2030, mens energiminister Anders Ygeman åpnet i oktober i fjor for at Sverige kunne stenge systemet tidligere. Dette motsatte derimot daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg seg, og Norge og Sverige må være enige for å kunne gjøre vesentlige endringer i elsertsystemet.


Gert Ove Mollestad
gert@montelnews.com
10:23, Friday, 24 January 2020