Nena News

– Nær rekordstort kutt i vannverdiene

(Montel) Nedgangen i kraftmarkedet skyter ytterligere fart tirsdag. Bevegelsene siden før jul er blant de mest ekstreme man har sett, ifølge Storm Geo-analytiker Sigbjørn Seland.

– Dette er bort imot rekordbevegelser. Det er veldig sjeldent at vannverdiene har blitt endret så mye på så kort tid. Det er voldsomt, og det føles ekstremt, sier Seland til Montel.

Onsdagens systempris på 23,97 EUR/MWh, med nattepriser tett på null i Sverige, Danmark og Finland, er den laveste så langt i vinter. Snittprisen så langt i januar er 28,18 EUR/MWh.

Til sammenligning stengte januar-kontrakten på 40,20 EUR/MWh lille julaften.

– Vi så at vannkraftprodusentene forsvarte vannverdiene veldig intenst gjennom høsten og tett inn mot jul. Men så har de senket vannverdiene enormt mye de siste to ukene, med nær 10 euro, sier Seland.

Hovedårsaken er en kraftig forbedring av den hydrologiske balansen. Bare siden dagene før jul er den bedret med 15-16 TWh som følge av mildt vær og enorme nedbørsmengder, ifølge Seland.

Den kraftige bedringen har påvirket hele kurven. Februar-kontakten har falt fra 42,1 EUR/MWh lille julaften til 31,20 EUR/MWh i dag, mens kontrakten for tredje kvartal har stupt fra 31,35 til 22,75 EUR/MWh i samme periode.

– Jeg tror nok at terminmarkedet har blitt litt overrasket over hvor aggressivt vannverdiene har blitt senket. Markedet har blitt tatt litt på sengen av hvor fort det har gått, og hvor kraftig nedjusteringen var. Det virker som spoten har vært i førersetet her, sier Seland.
Markedet har heller ikke fått noe drahjelp fra det tyske kraftmarkedet, eller gassmarkedet, som etter å ha styrket seg litt etter nye spenninger i Midtøsten, nå er på nedadgående igjen, påpeker Seland.

Våt og mild værtrend
Analytikeren peker også på at både dagens siste månedsvarsel og det ferske sesongvarselet indikerer vesentlig mildere og våtere vær fremover.

– De er enormt «bearish» begge to. Dette tvinger vannkraftprodusentene til å produsere, og da må vannverdiene ned slik at de får eksportert så mye som mulig, fordi det inndiskonteres en fortsatt våt og mild trend, sier Seland.

På toppen av dette kommer all den nye vindkraftkapasiteten som har blitt og er i ferd med å bli satt i drift i Norden. Dette vil legge et ekstra press på spotprisene i forhold til tidligere år.

– Hvis den våte trenden fortsetter ut mars, vil man få en så sterk hydrologisk balanse at spotprisene på sommeren vil kollapse. I andre kvartal er det også mange linjerevisjoner, noe som vil gjøre det vanskeligere å eksportere kraft.

I 2015 ble systemprisen bare 20,98 EUR/MWh, og juli ble levert på 9,55 EUR/MWh i snitt.

– Med all den nye vindkraften vil man få en priskollaps om sommeren på en mye lavere hydrologisk balanse enn det man har sett tidligere. Så ting kan bli enda verre enn i 2015, siden det er så mye ny vindkraftkapasitet, sier Seland.

Ifølge den siste tilgjengelige statistikken fra NVE og Energimyndigheten skal det komme inn 7,3 TWh ny produksjon i Sverige i år, samt 4,4 TWh i Norge, der svært mye av dette er vindkraft.

– Drømte om høytrykk
Den økte vindkraftproduksjonen forsterker nedsidepotensialet i det finansielle kraftmarkedet sammenlignet med tidligere år, sier en norsk krafthandler, som omtaler prisfallet siden jul som ekstremt.

– Før jul drømte folk fortsatt om et blokkerende høytrykk. Når det ikke kommer, så ligger de posisjonert fryktelig feil, sier krafthandleren.

Han mener at prisfallet blir forsterket over at mange aktørene har posisjonert seg for prisøkning, og at de på et eller annet tidspunkt må stenge sine «long-posisjoner».

– Da blir det mye salg, noe som forsterker nedturen, fordi det trigger nye «stopp loss»-salg, sier krafthandleren.

– De som tror de kan gripe markedet og ta imot stoppene går etter hvert selv i «stopp loss» fordi prisene går videre ned, slik at nedturen fortsetter. Derfor er det alltid vanskelig å si når dette er over, fortsetter han.

Sjeldent store svingninger
For øyeblikket ligger det an til at den hydrologiske balansen vil fortsette å styrke seg. Tall fra Montel-selskapet Energy Quantified viser at balansen vil nå et overskudd på drøye 12 TWh om to uker, opp fra 5 TWh i dag og minus 4 TWh før jul.

– Det er høyst sjelden vi ser så store svingninger på kort tid. Men samtidig er vi inn i en periode hvor det normalt kommer mye nedbør, og der utslaget på oppsiden kan bli stort, sier EQ-analytiker Eylert Ellefsen.

Han sier det ligger an til å komme 10 TWh i tilsig i Norden i uke 1 og uke 2, som er det dobbelte av normalt. Magasinfyllingstallene for forrige uke vil trolig vise en økning på 1,3 prosent i Norge og 0,6 prosent i Sverige når de publiseres onsdag, sier Ellefsen.

– Normalt faller magasinfyllingen på denne tiden av året. Så dette gir helt klart et prispress på spoten, sier han.

 

Reporting by:
Olav Vilnes
olav@montelnews.com
13:47, Tuesday, 7 January 2020