Nena News

StormGeo: Full Hydro-stans kan senke kraftprisen 4-5 euro

(Montel) Skulle det bli full stans i Hydros norske aluminiumsverk på grunn av råvaremangel, vil det kunne senke nordiske kraftpriser med 4-5 EUR/MWh, ifølge senioranalytiker Sigbjørn Seland i StormGeo.

– Det er helt klart at en omfattende nedstengning vil ha mye å si for kraftmarkedet. Alt annet likt vil utslaget i kraftprisen være rundt 0,3 euro per TWh i forbruk som forsvinner. I et potensielt «worst case scenario» der Hydro må stenge alt, så vil kraftprisen falle 4-5 euro på årsprisen, sier Seland til Montel.

Hydro varslet i dag at selskapet har startet nedstengingsprosessen av aluminaraffineriet Alunorte i Brasil, noe som kan føre til at Hydros norske aluminiumsverk går tom for råstoff om et par måneder.

Seland understreker at det er betydelig usikkerhet om hvor hardt produksjonen i Norge blir rammet, og at effektene på det nordiske kraftmarkedet derfor er usikre.

– Det kan være snakk om alt fra ingenting til 4-5 euro på årsprisen. Men Hydro faller tungt på børsen, så finansmarkedet mener jo at sannsynligheten er veldig stor for at det faktisk skjer noe og at det får negative konsekvenser for Hydro. Da er det naturlig at man også bør dra ned forventet konsum til neste år. Dette bør ha en negativ effekt på kraftprisforventningene for 2019, sier Seland.

Den nordiske kraftkontrakten for 2019 har så langt ikke blitt omsatt på Nasdaq Commodities onsdag, men den stengte på 39,95 EUR/MWh tirsdag. Et prisfall på 5 euro vil bety en nedgang på 12,5 prosent.

I en kommentar til onsdagens kraftprisutvikling, uttalte porteføljeforvalter Magnus Lindgjærde i strømleverandøren Los til Montel at man trenger mer informasjon om situasjonen før Hydro-problemene får virkninger i kraftmarkedet. 

– Ulike muligheter
Ifølge informasjonssjef Halvor Molland i Hydro gjør selskapet nå hva det kan for å få produksjonen ved Alunorte-raffineriet i gang igjen.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri, og leverer råstoff til flere selskaper utenom Hydro, men Molland vil ikke spesifisere hvem de andre kundene er.

I tillegg jobber Hydro for at de norske aluminiumsverkene ikke skal påvirkes av situasjonen, men Molland legger til at dette ikke kan utelukkes.

– Kan verkene kjøres på redusert kapasitet for å strekke råstoffene, eller er det bedre å stenge de helt ned?

– Det er ulike muligheter, selv om dette per nå er en hypotetisk problemstilling. Det å stenge ned verk er ingen ønskesituasjon, men en siste utvei. Det er såpass krevende og dyrt at det er noe man i det lengste prøver å unngå.

– Er det bedre å stenge verk helt ned enn å kjøre med redusert effekt i produksjonscellene?

– Det beste er å drive anlegget uberørt. Men i Albras-verket er for eksempel halvparten av produksjon. Du kan også justere effekten noe, men det er ikke en god løsning, sier Molland.

Han legger til at dette er en del av de løpende vurderingene som Hydro nå gjør.

– Det er naturlig at vi i dag ser på ulike scenarioer for å være forberedt, men nedstenging er ikke noe vi ønsker å gjøre, og vi jobber for å unngå det, sier Molland, som ikke vil kommentere hvilke alternativer Hydro vil gå for.

Den norske stat eier 34,3 prosent av Norsk Hydro.

– Forventer dere å få hjelp fra norske myndigheter i saken?

– Man skal være forsiktig med å forvente noe. Vi har hatt dialog med norske myndigheter både i Norge og Brasil i denne saken, det er naturlig, sier Molland, som legger til at også myndigheter fra andre land har vært inne i bildet.

– Situasjonen påvirker ikke bare Hydro, men hele den globale aluminiumsbransjen, sier Molland.
 

Reporting by:
Gert Ove Mollestad
gert@montelnews.com
11:33, Wednesday, 3 October 2018