Nena News

StormGeo: 25% risk för knapphet av elcertifikat

(Montel) Det är 25 procents sannolikhet för att det ska uppstå en knapphet av elcertifikat under Q1 2020, innan nya projekt ger en våldsam ökning av överskottet under resterande del av 2020-talet, sa Sigbjørn Seland, analytiker på StormGeo under sitt föredrag på Nordiske Prisdrivere i Oslo på torsdagen.

I en situation av knapphet kommer priset under en kortare period stiga till 200 SEK/MWh, bedömde han.

– Vid dessa prisnivåer räknar vi med att vi får in mer produktion av biokraft som dämpar underskottet, sa Sigbjørn Seland.

En kall vår med låg vindkraftsproduktion har gjort att överskottet i marknaden fallit kraftigt och kan hamna under 4 miljoner elcertifikat i maj. 

– I ungefär en fjärdedel av våra väderscenarion hamnar vi på ett underskott i mars 2020. De tre kommande kvartalen kommer att bli väldigt spännande för elcertifkatmarknaden. 

Tsunami av vindkraft
Det mesta pekar dock på att balansen av certifikat kommer att hålla sig positiv under hela perioden som skulle ge ett pris på mellan 54-56 SEK/MWh under åren 2019-2021, enligt Strom Geo.

– Vid ett normalår räknar vi med att överskottet ska falla till 3 TWh år 2019. En tsunami av vindkraftsprojekt gör sedan att vi får en våldsam ökning mot 60 miljoner certifikat år 2028. Vi har en förväntning från 2021 på runt 15 SEK/MWh. Då utgår vi från vår kraftprisprognos där elpriserna ligger strax över terminsmarknaden till år 2028.

På frågan om aktörer av strategiska skäl de närmaste åren kommer att hålla delar av sina lager av elcertifikat utanför marknaden, för att driva upp priset, svarade han:

- Enligt vår mening spelar det inget roll för prisen vilken typ av aktör som sitter på överskotten.

 Anton Tigerstedt
anton@montel.no
12:54, Thursday, 19 April 2018