Nena News

Analytiker ser fortsatt stor rabatt i 2020-kontraktet

(Montel) Trots vårens uppgång handlas det nordiska 2020-kontraktet, klart lägre än vad elpriset förväntas levereras till under året, uppger flera marknadsaktörer till Montel. 

(I en tidigare version av artikeln uppgavs att Wattsight bedömer att marginalkostnaden kan öka med ytterligare 40 procent. Den korrekta siffran ska vara 6 procent. Montel beklagar felet. En korrigerad version av artikeln följer nedan.)

Wattsights basscenario visar att systempriset år 2020 kommer att snitta på 32,60 EUR/MWh, vilket är 1,60 euro högre än vad bolaget förväntade sig i december (se länk). Det är samtidigt drygt 4,75 euro högre än årshögsta-kursen på 27,85 EUR/MWh som terminskontraktet 2020 omsattes för under tisdagen. 

Tor Reier Lilleholt, bolagets analyschef för Norden, pekar på att marginalkostnaden för kolkraft har stigit snabbare än 2020-kontraktet under våren. 

”I vårt basscenario har vi antagit normal hydrologi och rådande marknadspriser för CO2, kol och valuta”, skriver han i ett mejl till Montel. 

Wattsight bedömer att stigande kol- och CO2-priser de kommande åren ska öka marginalkostnaden med ytterligare 6 procent. Tar man det antagandet med i beräkningarna finns en ytterligare uppsida för det nordiska 2020-kontraktet, enligt Tor Reier Lilleholt. 

”Det finns helt klart en stor uppsida för denna produkt”, skriver han och pekar på att producenternas behov av prissäkring på en marknad med för få köpare skapat en prispress på årskontrakten längre ut på priskurvan. 

Skruvat upp med 3 euro
Stormgeo har sedan december skruvat upp sin prognos med 3 euro för elpriset 2020 till 31 EUR/MWh. Bolagets analytiker, Joachim Jernæs, hänvisar till högre priser i Tyskland, samt stigande marginalkostnader för kol- och gaskraft. Därtill väntas även Tennet löfte om att öka den tillgängliga exportkapaciteten till Tyskland också få betydelse (se länk). 

Med förväntningar om en fortsatt stigande marginalkostnad till år 2020, med 2 euro, kan de nordiska elpriserna öka ännu mer, uppger Joachim Jernæs för Montel.

Jämtkraft förväntar sig samtidigt ett systempris på i snitt 32 EUR/MWh år 2020. Bolagets chefsanalytiker, Arne Bergvik, hänvisar också till en stigande marginalkostnad, till följd av högre pris på utsläppsrätter. 

”Utgångspunkten är att koldioxidpriset fortsätter upp och drar energikomplexet, trots att kolet kan fortsätta att tappa. Kolet spelar inte lika stor roll längre och särskilt inte efter 2022, då vi bör behöva både kol och gas i energimixen. Vi kommer se en utfasning av kol”, skriver han.

Mycket vindkraft
Christian Holtz, analytiker på Sweco håller med. Bolagets modell visar att 2020 ska levereras till 30 EUR/MWh, trots att utbyggnaden av vindkraft ökat snabbare än förväntat. 

”Vi räknar nu med att mycket vindkraft kommer i produktion runt 2020, lite tidigare än vi tidigare hade räknat med. Detta får en viss bearish inverkan på elpriset i vårt huvudscenario, men inte alls i samma omfattning som de förändringar vi sett på CO2- och kolmarknaden de senaste månaderna”, skriver han.  

Alla aktörer ser dock inte en fortsatt uppsida. Modity har visserligen marginellt ökat sin prisprognos för år 2020 från drygt 26 EUR/MWh till knappt 27 EUR/MWh, men det ligger fortsatt under rådande marknadspris.

"Modity förväntar sig en flack till svagt fallande utveckling på marginalkostnaden. Vi bedömer att CO2 priset hålls uppe och kolpriset faller", skriver portföljförvaltare Susanne Kolmert i ett mejl till Montel.

EUA-kontraktet Dec-20 omsätts under tisdagen för 13,47 EUR/t, en uppgång med 69 procent sedan årsskiftet. Kolkontraktet API2 2020 omsätts samtidigt till 75,90 USD/t, en nedgång med 7 procent så långt i år. Anton Tigerstedt
anton@montel.no
14:00, Tuesday, 10 April 2018