Nena News

– Kullprisen vil forbli relevant for kraftmarkedet

(Montel) Til tross for at andelen kullkraftproduksjon gradvis reduseres i Europa, vil kull fortsatt være en viktig prisdriver i kraftmarkedet på grunn av tett konkurranse med bruken av gass, ifølge StormGeo-analytiker Hans Gunnar Nåvik.

– Kullkraft blir mer og mer irrelevant i Europa, men kullprisen forblir relevant, både fordi vi fortsatt bruker kull, men også fordi du får en sterkere og sterkere kobling mellom kull- og gassprisene. Gass er fremtiden i Europa, men kullprisen vil altså være relevant, sa Nåvik på Trønderenergis juleseminar onsdag.

Han viste til at det i perioden 2016 til 2020 vil bli en 40 prosents volumøkning i det globale LNG-markedet, noe som tilsvarer en økning i det globale forbruket av flytende naturgass på hele 1.700 TWh i perioden.

– Dette er en flom av gass som startet i 2015 og som hovedsakelig kommer fra Australia, og nå fra USA. Vi snakker om en epokegjørende ekspansjon i det globale energimarkedet, sa Nåvik.

Dermed vil det globale LNG-markedet bli omtrent like stort som kullmarkedet, som begge vil ligge på mellom 6-7000 TWh årlig. 

Dette vil igjen lede til en skarp konkurranse mellom de to energiformene, og en økende priskonvergens mellom kull og gass, noe som også vil smitte over på kraftprisene, som vil bli likere verden over.

– USA har i dag nok kullkraftkapasitet til å drive hele landet, og de har en tilsvarende høy gasskraftkapasitet. Det vil dermed være prisen på brenslet som avgjør om det er kull eller gass som bli brukt, påpekte Nåvik.

Som følge av skiferrevolusjonen venter analytikeren en fortsatt sterk økning i den amerikanske gassproduksjonen, noe som presser prisene ned og dermed presser ut kull.

I perioden 2008 til 2017 har den amerikanske kullkraftproduksjonen stupt fra cirka 2.000 TWh til 1.250 TWh årlig. 

– De lave gassprisene i USA har vært en pine for kullkraften de siste årene. Det har vært en ekstrem konkurranse mellom gass og kull, og kull har hele tiden vært taperen. Det interessante for oss er at denne konkurransen påvirker også oss i årene som kommer, sa Nåvik.

Kullkraftproduksjonen har i motsetning til USA ligget stabilt i Europa de siste årene, men på grunn av strømmen av ny LNG inn i markedet, venter Nåvik at et press i gassmarkedet også kan føre til økt bruk av gass i Europa på bekostning av kull.

Det er også svært viktig at Kina klarer å absorbere rundt halvparten av økningen av LNG-eksporten på rundt 1.700 TWh, fremhever analytikeren.

– Det må til for at du ikke skal få et totalt sammenbrudd i gassmarkedene verden over når den nye LNG-kapasiteten fases inn, sa Nåvik.
 

Reporting by:
Gert Ove Mollestad
gert@montel.no
14:54, Thursday, 7 December 2017