Nena News

Nena: Utbyggerne må dra i bremsen nå

(Montel) Elsertprisene kan falle til 40-70 SEK/MWh hvis det blir bygget 2 TWh mer elsertifikatberettiget kraftproduksjon enn målet på 28,4 TWh, ifølge Nena-analytiker Joachim Jernæs.

– Det er på tide å dra i nødbremsen. Utbyggerne må slutte å bygge, for hvis det blir bygget mye mer nå, så vil prisene falle mye, sa Jernæs på Montels elsertifikatkonferanse på Gardermoen torsdag.

Han viste til at det allerede har kommet 17,7 TWh ny fornybarproduksjon i drift i Norge og Sverige i perioden fra 1. januar 2012 til 1. januar 2017, i tillegg til at det er 11 TWh under bygging. Dermed ligger man over det felles målet på 28,4 TWh.

– Markedet ser meget effektivt ut, og ser ut til å fungere, men nå må det ikke bygges flere prosjekter, påpekte Jernæs.

Han uttrykte overraskelse over alle investeringsbeslutningene som ble tatt i løpet av 2016. Ifølge Nenas oppsummering ble det vedtatt bygging av hele 7,1 TWh vindkraft i løpet av fjoråret.

Jernæs anser at elsertprisene kan falle ned til 40 – 70 SEK/MWh hvis det kommer inn rundt 2 TWh mer elsertproduksjon mot 2020.

Han forutsetter samtidig at det blir en enighet mellom Norge og Sverige om å fortsette med ett, felles marked. Hvis ikke, vil elsertprisene falle raskt ned mot null, fordi markedet er overutbygget.

Med en slik avtale om forlenging vil det kunne bygges 18 nye TWh frem mot 2030.

Den siste tiden har elsertfikatprisene falt til nye bunnivåer, og prisfallet fortsetter fredag. Både Mars 17-kontrakten og Mars 18-kontrakten faller 6 kroner på henholdsvis Nasdaq og SKM til 86 og 85 SEK/MWh.

Et annet problem for markedet er den manglende transparensen i markedet om hvilke prosjekter som faktisk er under bygging.

– Hvis Bjerkreim-klyngen (260 MW/800 GWh) også kommer inn, så vil det være negativt for prisingen av elsertifikater, sa Jernæs.

Han fikk svar fra prosjektdirektør Tore Ivar Slettemoen i Norsk Vind Energi, som satt i salen.

– Vi har startet byggingen på Bjerkreim, sa Slettemoen.

– Er det tatt endelig investeringsbeslutning for Bjerkreim?

– Nei, men vi har i alle fall startet byggingen, svarte Slettemoen, og høstet latter fra salen.

Slettemoen advarte samtidig andre investorer om å bygge prosjekter som har en langsiktig energikost på over 30 øre/kWh.

– Vi er overrasket hvis aktører kan bygge ut prosjekter i dag med en kostnad over 30 øre/kWh. Det ser ut som det tas for mange beslutninger om å bygge ut prosjekter som synes altfor dyre, sa Slettemoen.


Reporting by:
Gert Ove Mollestad
gert@montel.no
10:22, Friday, 20 January 2017