Nena News

MARKED – Laveste Q1-pris på seks uker

(Montel) Kraftprisene falt markant over hele linjen mandag, drevet av våte tidagersvarsler og sterkt fallende kraftpriser på kontinentet.

Kontrakten for første kvartal neste år stengte på 34,90 EUR/MWh, ned 2,65 euro fra fredag og den laveste sluttprisen siden 12. oktober.

Nedgangen skyldes en kombinasjon av våte værvarsler, svakere kraftpriser på kontinentet og lavere kullpriser, sier markedsaktører til Montel.

For eksempel falt Q1-kontrakten i det tyske kraftmarkedet med 1,59 euro til 35,30 EUR/MWh mandag, mens kullkontrakten for samme periode var ned 68 cent til 71 dollar per tonn.

Lavere priser på kontinentet fjerner frykten for høye importpriser gjennom vinteren, en frykt som har blitt blåst ekstra opp av den store usikkerheten rundt kjernekrafttilgjengeligheten i Frankrike.

Q1-kontrakten i Norden har nå falt drøye 20 prosent siden toppnivået i starten av måneden, mens årskontrakten også er ned 20 prosent til 26,40 EUR/MWh.

Prissvingningen har vært unormalt store og skyldes i stor grad en volatil kullpriser, sier senioranalytiker Sigbjørn Seland i Nena.

Prisen for kull levert i Europa neste år har også falt 20 prosent fra toppnivået i starten av måneden.

Men markedet preges også av at været har blitt våtere og mildere enn det var for noen uker siden.

De siste tidagersvarslene tyder på at det skal komme 5,9 – 8,4 TWh med nedbørsenergi i Norge og Sverige de neste ti dagene, mot normalt 5,2 TWh. Temperaturene ventes å ligge 0,5-1,5 grader over normalen for årstiden.

Signaler om kaldere vær i desember skaper imidlertid usikkerhet for prisutviklingen i front av kurven, sier en dansk krafthandler.


Olav Vilnes
olav@montel.no
16:14, Monday, 21 November 2016