Nena News

– Forlenget elsertmarked vil ramme eksisterende investorer


(Montel) Hvis Sverige forlenger elsertifikatmarkedet og øker målet med 18 TWh til 2030, vil det ramme investorer som allerede har investert i elsertifikatmarkedet, ifølge analytiker Joachim Jernæs i Nena.

– Det er ingen tvil om at kostnaden for å bygge vindkraft har falt betydelig de siste årene. Hvis tendensen fortsetter, som vi ser som sannsynlig, så er en utvidelse av markedet negativt for inntjeningen for de som allerede har investert, skriver Jernæs i en epost til Montel.

Investorer som allerede har bygget vindkraftparker, kan altså bli rammet av at teknologiforbedringer vil gjøre det billigere å bygge nye vindparker, noe som igjen kan senke elsertifikatprisene og ramme de som investerte tidlig.

Ifølge den siste kvartalsrapporten fra NVE og Energimyndigheten var det ved utgangen av mars i år bygget 15,5 TWh i det felles elsertifikatsystemet, der 13,1 TWh er bygget i Sverige og 2,4 TWh er bygget i Norge.

Jernæs er ikke overrasket over den politiske enigheten i Sverige på fredag om å øke elsertmålet til 2030.

– Det kommer ikke som noen overraskelse at svenskene øker fornybarambisjonene sine, og at de pusher på for å gjøre dette gjennom dagens felles marked med Norge da dette vil være den minst komplekse løsningen. Så det vil være opp til norske myndigheter å vurdere risikoen for en priskollaps i det eksisterende markedet, ved at det kan bli bygget ut for mye frem til 2020, versus fordelen av å utsette risikoen for overinvesteringer i et utvidet marked, skriver Jernæs.

Hvis man kan overføre elsertifikater fra det felles svensk-norske markedet til et forlenget svensk marked, utsettes balansefasen i elsertifikatmarkedet til 2030, og risikoen for nullpriser rundt 2020 blir dermed kraftig redusert.


Gert Ove Mollestad
gert@montel.no
15:53, Monday, 13 June 2016