Nena News

– Nordlink kan senke vannverdiene til etter 2025

(Montel) Tyske myndigheter bekrefter at viktige linjeprosjekter internt i landet vil bli forsinket til minst 2025, noe som vil føre til forlenging av eksportbegrensningene fra Norden og hyppig import av lave tyske priser.

– Man vil ikke få negative priser i Sør-Norge, men du vil få en import fra Tyskland som kraftprodusentene helst skulle vært foruten, fordi det reduserer vannverdiene i NO2 og de tilgrensende prisområdene NO5 og NO1, sier senioranalytiker Sigbjørn Seland i Nena til Montel.

Den tyske regulatoren, Bundesnetzagentur (BNA), har denne uken bekreftet at det vil bli omfattende forsinkelser i planene om å bedre det tyske interne kraftnettet. Årsaken er protester fra lokalbefolkningen, samt loven om at kraftlinjer må legges i bakken.

BNA opererer nå med at det først er i 2025 nøkkellinjen SuedLink fra Büttel nord for Hamburg til Grafenrheinfeld øst for Frankfurt vil bli ferdigstilt.

Den norsk-tyske Nordlink-kabelen (1.400 MW) skal komme i land i Büttel på tysk side. Den er planlagt å være ferdig i 2019, med påfølgende prøvedrift og kommersiell drift i 2020, ifølge Statnett.

Seland sier at det lenge har vært opplest og vedtatt at det vil bli forsinkelser i linjebyggingen i Tyskland, men han har ingen tro på at linjen vil være ferdig i 2025.

– Basert på de erfaringene man allerede har gjort seg, er det bedre å anta at ting tar lengre tid enn kortere. Jeg tror man med rimelig god grunn kan regne med at det blir enda senere enn 2025, sier analytikeren.

Importstopp fra Jylland
Allerede i dag er det omfattende importbegrensninger mellom Jylland (DK1) og Tyskland på grunn av et sprengt tysk nett.

– Det er sannsynlig at det på samme måte vil bli hyppig med begrensninger på forbindelsen fra Norge til Tyskland, mens det blir mye mindre begrensinger på flyten fra Tyskland til Norge. I alle periodene det blir veldig lave priser i Tyskland, vil flyten gå fra Tyskland til Norge. I perioder med høyere priser i Tyskland enn i NO2 blir det derimot mye mer begrensninger, sier Seland.

Han mener at dette absolutt vil gå ut over lønnsomheten til Nordlink-kabelen, fordi man vil få lange perioder med importstopp og nullflyt på Nordlink.

– Situasjonen har endret seg ganske mye fra da man begynte å planlegge Nordlink?

– Ja. Flaskehalsene i Tyskland var ikke noe stort problem da planleggingen begynte, men i løpet av de siste par årene har blitt veldig tydelige.

Tror det løser seg i 2026
Analytiker Olav Botnen i Markedskraft regner med at linjeproblemet sydover i Tyskland kan være løst innen 2026, og at de fleste flaskehalsproblemene da vil forsvinne.

Et annet moment som kan avhjelpe situasjonen noe før den tid er at man etter planen skal få ferdig en ny forbindelse mellom Flensburg og Kassø i Danmark.

– Det vil nesten garantert avhjelpe eksportsituasjonen fra Jylland til Tyskland som periodevis er nede i 200 MW i dag, men det vil fortsatt være dager og timer med begrensninger, og problemet er ikke borte før likestrømsforbindelsen SuedLink kommer inn i 2026, sier Botnen.

Han regner det også som sannsynlig at Tyskland vil måtte splittes i to prisområder en eller annen gang på veien mot 2026 frem til SuedLink er på plass.

– Så det vil være Nord-Tyskland vi vil utveksle med, og det vil sannsynligvis ha relativt lave priser omtrent på dagens nivå på grunn av mye fornybarutbygging, sier Botnen.

Tennet er også i ferd med å bedre forbindelsene inn i Nederland (1,500 MW) og til Belgia (1,000 MW) i henholdsvis 2017 og 2018, noe som vil endre flyten i nettet i Nord-Tyskland og Benelux-landene, påpeker Botnen.

Innføring av et fransk prisgulv på CO2 kan i tillegg medføre en forsterkning av tysk eksport mot Benelux.

Massiv import til Sør-Norge
I perioder med mye vindkraft- og solkraftproduksjon vil man dermed kunne se for seg at det blir full import til Sør-Norge (NO2) via NorNed-kablenen (700 MW), NordLink-kabelen (1,400 MW) fra Tyskland og over Skagerrak-kablene (1.700 MW) fra Danmark.

– Lavprisperioder vil bli ganske heftige saker. Det er klart det blir mye eksport til Norden i intense vindkraftperioder. Det ligger i sakens natur, sier Botnen.

Montel har spurt Statnett om kommentarer til den nå bekreftede forsinkelsen, uten å få svar så langt.


Gert Ove Mollestad
gert@montel.no
15:27, Tuesday, 7 June 2016